Jumaat, 20 September 2013

KAJIAN PENGGUNAAN BAHAN DIGITAL DI SEKOLAH (Semua guru dan 10 orang murid)

KAJIAN PENGGUNAAN BAHAN DIGITAL DI SEKOLAH 

Berdasarkan arahan YAB TPM dalam keputusan mesyuarat bil 1/2013, Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) diarahkan menjalankan Kajian Penggunaan Bahan Digital di Sekolah. Kajian bahan digital ini meliputi sumber bahan yang terdapat di platform Frog VLE, EduWebTV, LMS dan perisian kandungan MBMMBI yang digunakan oleh guru di sekolah. Soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan anda terhadap penggunaan bahan digital yang dibekalkan oleh KPM. Hasil maklum balas ini akan menjadi panduan untuk membuat penambahbaikan pembangunan bahan digital ini. Sehubungan itu, kerjasama anda untuk melengkapkan soal selidik ini amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih


1. KAJIAN PENGGUNAAN BAHAN DIGITAL DI SEKOLAH: (Soal Selidik Guru) https://docs.google.com/forms/d/1_bPIAzmB9f1T84cuvRu-LF-BkRhLVDelTLMtw0iAswY/viewform

2. KAJIAN PENGGUNAAN BAHAN DIGITAL DI SEKOLAH: (Soal Selidik Murid)
https://docs.google.com/forms/d/1lG04TCNrWb3I8j7kAwam1iOYG8nExfHP4GrzBF68SWY/viewform


Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...